Strumpinfodring

Strumpinfodring är en metod som passar bäst i rör under mark samt ingjutna samlingsledningar i källare. Den här metoden lämpar sig bra också för reparation av regnvattenstigare inne i byggnader.

Vid struminfodring använder vi oss av en epoxiharts-inpregnerad nylonstrumpa som med hjälp av specialverktyg och tryckluft monteras i det befintliga röret. När epoxihartsen har härdat har det bildats ett nytt rör inuti det gamla. Alla förgreningar öppnas till fullt flöde. Vid utförandet av arbete använder vi oss av den senaste robortekniken på markanaden.

Öppna här utskriftsversion: Relino Pipe Ab