Betjäningsprocess

Informationsmöte

Vi börjar med att informera representanter från fastighetsägare och därefter alla invånaren vad som kommer att ske i fastigheten. Vi presenterar ett tidsschema och besvarar ev. frågor vid ett allmänt möte. Vi ansvarar för all information till invånaren under arbetets gång.

Rensning av bef. avloppsrör

När vi går in i en lägenhet så skyddar vi golvet med papp, därefter skruvar vi loss toalettstol och vattenlås under handfat och köksvask. Avloppsrören rensas med fräsverktyg så att rören blir så rena som möjligt på insidan, vi inspekterar resultatet med kamera så att rätt kvalité uppnås. De boende kan bo kvar i sina lägenheter under arbetets gång och det skapas varken avfall eller damm i samband med arbetet.

Inspektionsfilm/bedömning

Vi använder små videokameror med LED belysning för att undersöka och bedöma insidan av avloppssystemet. Allt dokumenteras genom filmning och hittar vi någon del av röret som är skadat så använder vi en hylsa av glasfiber för att förstärka just den delen.

Ny beläggning

När systemet är rent och torrt går vi in och belägger insidan av röret med tre lager av glasförstärkt polyesterplast i olika beläggningsmoment. Efter varje beläggning så utför vi ett utjämningsmoment där vi säkrar plastbeläggningen i alla skarvar och böjar. När tjockleken på plasten är ca 3mm så bildar den en långsiktigt motståndskraftig och slitstarkt yta som dessutom är kemibeständig.

Kontroll/dokumentation/överlämning

Den nya beläggningen ger ett renoverat skarvlöst avloppssystem. Detta utan att man behöver göra några dramatiska ingrepp och riva ut de gamla rören. Vi dokumenterar genom att filma hela systemet, denna dokumentation överlämnas till beställaren vid arbetets slut.

Vi lämnar 10-års garanti på våra utförda entreprenader.