Arbetsprocess

1. Behörig person inom Relino Pipe bekantar sig med objektet och skapar sig en bild av arbetsmetod och tidsåtgång.

2. En offert uppgörs utgående från tillgängliga uppgifter och ritningar om objektet.

3. Ett inledande möte hålls med hela arbetsgruppen eller produktionschefen. Under mötet besluts om arbetsmetoder, arbetsordning, tidsplan och andra väsentliga saker för att förverkliga projektet. På mötet beslutna saker efterföljs så långt som möjligt, projektchefen har dock full rätt att under arbetets gång omorganisera arbetet vid behov. Projektchefen rapporterar vidare större avvikelser i tidsplanen.

4. Varje arbetsdag avslutas med dokumentering av utfört arbete, genom filmning samt ifyllande av egenkontroll blankett för varje enskilt objekt.

5. Varje avvikelse från normal relining som t.ex. hål osv. filmas och dokumenteras på avvikelse dokument.

6. Veckoplanering sköts inom arbetsgruppen under ledning av projektchefen. Avisering utförs onsdag el. torsdag för följande veckas arbete.

7. Efter avslutat projekt hålls ett avslutningsmöte. Mötet behandlar projektets utförande, förändringar i arbetssätt samt annat väsentligt.

Vi lämnar 10-års garanti på våra utförda entreprenader .