Kvalitetskontroll

Vi dokumenterar utfört arbete, genom filmning samt ifyllande av egenkontroll blankett för varje enskilt objekt.
Varje avvikelse från normal relining som t.ex. hål osv. filmas och dokumenteras på avvikelse dokument.