Jotun Baltoflake Ecolife

Vi använder Jotun Baltoflake Ecolife -produkten vid sprutgjutning av avloppsrör.

Mera information hittar du från Jotun Baltoflake -broschyr: