Relino Pipe Ab

Vår målsättning är att erbjuda våra kunder marknadens kostnadseffektivaste och kvalitetsmässigt bästa alternativet vid rörsanering.

Vi skapar en flexibilitet för fastighetsägaren att kunna stamrenovera utan att riva befintliga kök och badrum eller att utföra traditionellt stambyte med badrumsrenovering i hela fastigheter eller i de lägenheter där behov finns.

Vi erbjuder en lösning som fungerar lika bra för hela fastigheter som för enstaka lägenheter eller för akuta punktlagningar. Vi ansvarar för att era rör blir som nya, antingen genom sprutgjutning, strumpinfodring eller traditionellt rörbyte.

Öppna här utskriftsversion:
Relino Pipe Ab